Donateur worden

Stichting de Brug Internationaal is afhankelijk van structurele ondersteuning. Uw maandelijkse bijdrage is daarom zeer welkom!

Donateur worden

Door onze ANBI-status kunnen giften aan Stichting De Brug worden afgetrokken van de belasting.

Wij houden onze donateurs op de hoogte van wat er met het geld gebeurt d.m.v. nieuwsbrieven, deze website of aparte verslagen. Voor vragen of om uw donateurschap te beëindigen kunt u een e-mail sturen naar info@debruginternationaal.nl. Na iedere afschrijving heeft u 56 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Als u donateur wilt worden, vult u dan onderstaande gegevens in.

Hierbij machtig ik stichting de Brug Internationaal om maandelijks onderstaand bedrag per automatische incasso te innen: 

Postcode
Huisnummer
Toevoeging

Tik onderstaand woord over


[ Andere afbeelding ]