ANBI en jaarverslag

Stichting De Brug bezit een ANBI-status. Het voordeel hiervan is dat giften van particulieren en bedrijven aftrekbaar zijn voor de belasting.

KvK-nummer 41119817
RSIN 009093278

Het bestuur bestaat uit 3 leden:
Arie Rietveld - voorzitter
Robin Bruins - penningmeester
Viviane van der Bijl - secretaris

De functies van de bestuurders zijn op vrijwillige basis. Zij ontvangen derhalve geen vergoeding of honorarium. Stichting De Brug Internationaal heeft geen directie of medewerkers op de loonlijst. De stichting dient het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Jaarverslagen en KvK informatie kunt u hieronder downloaden

ANBI verslag 2020             Jaarverslag 2020                                                  

ANBI verslag 2021              Jaarverslag 2021