Beleidsplan en werkwijze

Beleidsplan en werkwijze van stichting de Brug Internationaal

Onderstaand kunt u het beleidsplan downloaden, voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Beleidsplan 2017-2020

Ons werkwijze is om lokale organisaties of personen op te leiden zodat zij projecten zo snel mogelijk zelf kunnen overnemen. Zowel bij onze projecten in Kosovo als in Noord-Albanië zetten we zoveel mogelijk lokale mensen op sleutelposities.
 
Stichting De Brug Internationaal draagt zorg voor wezen, weduwen, de allerarmsten en andere kwetsbare groepen. Daarbij is het ons streven om deze mensen financieel en emotioneel zelfstandig te maken. Hulp wordt gegeven ongeacht levensovertuiging, religie of geaardheid en richt zich hoofdzakelijk op Kosovo en Noord-Albanië. 

Deze doelstellingen worden bereikt door zo veel mogelijk samen te werken met betrouwbare lokale partners in diverse landen en reagerend op lokale initiatieven. Op deze manier wordt een breed draagvlak gecreëerd en ingesprongen op de lokale noden.

Het streven van de stichting is om zich, afhankelijk van het soort project, misbaar te maken en terug te trekken zodat het werk overgedragen kan worden aan de lokale betrokkenen. Lokale initiatieven en zelfstandigheid worden aangemoedigd. Hierbij zal de Brug een faciliterende taak op zich nemen, vaak in de vorm van training, projectorganisatie, fondswerving en public relations.

In het verleden is dit reeds succesvol gebeurd in Albanië, Kazachstan en Rusland waar het door de Brug opgezette werk nu nog steeds doorgaat onder leiding van lokale organisaties.