Wie zijn wij

Stichting de Brug helpt wezen, weduwen en andere kwetsbare groepen in Kosovo en Noord-Albanië. Sinds de Kosovo-oorlog van 1999 biedt zij hulp aan met betrekking tot onderwijs, onderdak, kleding en voedsel.

Wie zijn wij

Uitgangspunt voor het werk van Stichting De Brug Internationaal is terug te vinden in de Bijbel, in de brief van Jacobus staat in het 1e hoofdstuk vers 27: Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: 'Omzien naar wezen en weduwen in hun nood'. 

Het bestuur bestaat op dit moment uit drie leden:
Arie Rietveld; voorzitter
Robin Bruins; penningmeester
Viviane van der Bijl; secretaris

De functies van de bestuurders zijn geheel op vrijwillige basis. Zij ontvangen derhalve geen vergoeding of honorarium voor hun bestuurswerk. Stichting De Brug Internationaal heeft geen directie of medewerkers op de loonlijst. Door de onkosten laag te houden, kan zoveel mogeljk van de ontvangen gelden besteed worden aan de doelstelling.

​​​​​​​Folder downloaden