Home Page Over de Brug

Stichting de Brug helpt wezen, weduwen en andere kwetsbare groepen in Kosovo en Noord-Albanië.

Stichting De Brug Internationaal biedt hulp aan Kosovaren met betrekking tot onderwijs, economische ontwikkeling, onderdak, traumaverwerking, kleding en voedsel. Het doel is om deze Kosovaren sociaal en economisch zelfstandig te maken en hen een hoopvolle toekomst te bieden.

Uitgangspunt voor het werk van de stichting is terug te vinden in de bijbel. Jacobus 1:27: Voor God, de Vader, is echte en zuivere godsdienst: wezen en weduwen helpen in hun nood. Stichting De Brug Internationaal bezit een ANBI-status. Giften aan een ANBI-stichting zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Speerpunten: 

  • Armoedebestrijding
  • Verbetering van de leefomstandigheden
  • Educatie voor allerarmsten
  • Verbetering van de positie vrouwen
  • Ondersteunen investeringsprojecten voor kleine ondernemingen (genereren van inkomsten)