Home Page Ouderenproject dignity

Sinds de oorlog van 1999 in Kosovo bestaat een goed pensioensysteem voor ouderen niet meer. Senioren ontvangen een uitkering van € 45 per maand en moeten het daarmee doen. Dit is onmogelijk om van rond te komen. Gelukkig worden de meeste ouderen geholpen door hun kinderen. Maar voor ouderen zonder familie is dit verschrikkelijk. Een goed zorgstelsel is er niet. Een groep ouderen lijdt in stilte aan diepe armoede, gebrek aan goede zorg en eenzaamheid.

Omroep Max ondersteunde twee jaar lang dit project en maakte hier twee televisie-items over. Deze zijn nog te zien via uitzending gemist. Met ouderenproject Dignity willen we ouderen hun waardigheid teruggeven door hen te voorzien van de noodzakelijke basisbehoeften.

De zorg voor deze ouderen bestaat uit:

  • Voedselvoorziening. In de winter wordt een paar keer per week een warme en voedzame maaltijd thuisbezorgd. Maandelijks wordt een voedselpakket verzorgd.
  • Brandhout: Alle ouderen krijgen een goede kachel en zoveel mogelijke brandhout om de winter door te komen. Temperaturen van –20 graden zijn niet uitzonderlijk.
  • Medische hulp: indien nodig kan een verpleegkundige of dokter worden opgeroepen. Elk kwartaal wordt voorzien in een hygiënepakket. Ook krijgen de ouderen een goed matras.
  • Kleding: Ouderen krijgen naar behoefte tweedehands kleding, dekens en meubels uit Nederland;
  • Bezoeken: Af en toe komen medewerkers of vrijwilligers op sociaal bezoek om mensen even uit de eenzaamheid te halen. Waar mogelijk wordt gekeken naar een uitstapje of uitje.

Wilt u het ouderenproject Dignity financieel ondersteunen?

https://www.debruginternationaal.nl/projecten/1100/ouderenproject-dignity

Algemene donatie via iDEAL