Home Page Word donateur

Stichting de Brug Internationaal is afhankelijk van u bijdrage. We hopen daarom dat u ons ook maandelijks wilt steunen. Doordat de stichting een kleine, effectieve organisatie is wordt uw gift ook werkelijk aan de projecten besteed. Daarbij geloven we dat onze manier van werken ervoor zorgt dat de projecten een structurele werking hebben. 

Wilt u onze projecten elke maand met een vast bedrag steunen? Vul dan het onderstaande formulier in.

Door onze ANBI-status kunnen giften aan Stichting De Brug onder veel omstandigheden worden afgetrokken van de belasting.

Wij houden onze donateurs op de hoogte van wat er met het geld gebeurt. Door middel van nieuwsbrieven, deze website of aparte verslagen krijgt u dus altijd te zien hoe het gaat met het project dat u gesteund heeft.

Om uw donateurschap te beëindigen kunt u een e-mail sturen naar info@debruginternationaal.nl. Ook als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u een e-mail sturen naar dit adres, waarna het bedrag zal worden teruggeboekt. Na iedere afschrijving heeft u 56 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Vaste donateur worden van Stichting de Brug Internationaal


Bedrag*
Frequentie*
  * Door het aanvinken van dit keuzevakje geeft u toestemming aan "Stichting de Brug Internationaal" om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het opgegeven bedrag per de gekozen frequentie van uw rekening af te schrijven.
 
Geslacht*
Initialen*
Voorvoegsel
Achternaam*
Straat* / Nr.* / Toev.
Postcode* / Plaats*
IBAN*
Email*
  Hou me op de hoogte over "De brug internationaal" acties en evenementen.